Модернизация на асансьори

Нашата фирма може да направи модернизация на Вашия асансьор. Това включва обновяването му както външно, така и вътрешно. Ще направим асансьора Ви по-комфортен, съвременен и по-сигурен. Специалисти от фирмата ще извършат технически преглед на асансьора и при условие, че не отговаря на нормите за безопасност, ще се модернизира подемното устройство, за да се доведе до състояние, отговарящо на техническите изисквания за безопасност.

Модернизация на асансьора и асансьорното оборудване се налага и в случаите, когато някои от устройства са морално остарели. Непрекъснато в употреба навлизат нови устройства, които осигуряват комфорт и безопасност. За тази цел ние Ви предлагаме модернизация и осъвременяване на Вашия асансьор.

Нашите специалисти винаги преди започване на модернизация правят задълбочена проверка на асансьорното оборудване, за да бъде тя напълно оправдана както от техническа гледна точка, така и от финансова. Понякога се случва при проверката да се установи, например, че кабината е морално остаряла. В този случай ние ще Ви предложим съвременна кабина, отговаряща на всички изисквания и снабдена с всичко необходимо за Вашата безопасност. Ще Ви предложим и аварийно осветление, което осигурява няколко часа светлина при авария в електрическата мрежа.

Модернизация може да се наложи и в случай, че асансьора при движение създава много шум.

Фирмата разполага с опитни професионалисти и с необходимото техническо оборудване, за да се направи качествена и бърза модернизация на Вашия асансьор. При необходимост можем да модернизираме и товарен асансьор в пътнически, защото знаем как и имаме с какво да го направим.

За да се уверите в качеството на нашата работа, ни потърсете на посочените контакти. Нашите специалисти ще направят безплатна консултация и ще ви предложат изгодна оферта за Вашия бъдещ комфортен асансьор.