Ремонт на асансьори

Специалистите от нашата фирма извършват техническо обслужване на асансьорите. При нужда от ремонт ние се справяме срочно и качествено благодарение на професионализма на екипа ни. Разполагаме със специалисти за ремонт на всички елементи на асансьорното оборудване.

Ремонт се прави на кабината на асансьора и проверка на всички работни възли, за да са винаги изправни. Задължително работниците проверяват и шахтите. Особено внимание се отделя на ремонта на кабината – предлагат се качествени материали с дълъг срок на ползване. Монтират се и камери за видеонаблюдение, което да осигури защита на оборудването от злонамерени постъпки. Всичко това оформя красиви кабини, в които е приятно да се пътува.

Разполагаме с компетентни специалисти за извършване на текущ и основен ремонт. След направена оценка на различните възли и детайли, нашите професионалисти констатират от какъв ремонт и на кои части се нуждае асансьора. Основният ремонт правим само ако е икономически обоснован. Често се налага смяна на няколко детайла или основни възли. Всяка една операция по ремонта се вписва в паспорта на асансьора.

Правилният ремонт удължава живота на асансьора и за това нашите специалисти се отнасят отговорно към всеки един ремонт. Отговорността е основно качество на специалистите от фирмата, защото всеки знае, че от неговата работа зависи безопасността на клиентите ни. Вниманието е насочено към осигуряване плавен ход на устройството и своевременна смяна на износените детайли.

При проблеми с вашия асансьор, ние сме тези, които можем да ги разрешим. 24 часа в денонощието работим за Вас – потърсете ни!